Program konferencji realizowany jest przez akredytowanych coachów i superwizorów Izby Coachingu w partnerstwie z klientami biznesowymi.

        


Izba Coachingu określiła standardy, jakie powinien spełniać coach, coach superwizor, program edukacyjny coacha lub szkoła coachingu, by wytyczyć ścieżkę do rejestracji zawodu coacha. Akredytacja służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju coachingu. Posiadanie akredytacji wyróżnia akredytowaną osobę czy firmę spośród wielu innych, a także daje firmom i osobom poszukującym coacha, superwizora, drogi kształcenia pewność, że sięgają po usługi spełniające najwyższe standardy.
W ramach konferencji wiedzą i doświadczeniami z zakresu coachingu dzielić się będą doświadczeni coachowie, naukowcy i przedstawiciele biznesu. Podzielą się wiedzą o metodzie, przedstawią naukowe dowody na efektywność coachingu dając kolejny argument za stosowaniem coachingu o najwyższych standardach.

 

dr Adam Aduszkiewicz

Akredytowany Coach Izby Coachingu, dr filozofii, trener, konsultant. Członek założyciel i Członek Prezydium Izby Coachingu. W pracy trenerskiej i w coachingu łączy doświadczenie doktora filozofii z dwudziestoletnią praktyką menedżerską w polskich i międzynarodowych organizacjach. Zaangażowany w różnorodne projekty, np. w projekt radykalnej restrukturyzacji Telewizji Polskiej. Prowadzi procesy coachingowe z kadrą zarządzająca, a także z osobami szukającymi wsparcia w sytuacjach zmiany życiowej, wypalenia i stresu. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem, przywództwa i radzenia sobie z dylematami etycznymi w praktyce zarządzania, wykłady na temat antycznych koncepcji filozofii jako drogi życia. Współpracuje z Instytutem Psycho-immunologii i Akademią Psychologii Przywództwa.

dr Lidia Czarkowska

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu, Kierownik studiów podyplomowych „Coaching profesjonalny”, „Coaching Menedżerski” i „Mentoring”. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych, w tym MBA.
Posiada szeroką, popartą długoletnim doświadczeniem praktycznym (konsultingi i indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej) wiedzę z zakresu psychologii zarządzania, socjologii organizacji, komunikacji organizacyjnej, motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Pracuje jako coach i trener zarówno z zarządami, wyższą kadrą menedżerską jak i z całymi zespołami. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół antropologii współczesności, jakościowych badań kultur organizacyjnych oraz aksjologii i procesów zmiany kulturowej. Jej pasją jest coaching oraz rozwój ludzkiego potencjału. Autorka wielu książek i artykułów; redaktor naukowy czasopisma Coaching Review.

Piotr Dębski

Piotr Dębski, od 2011 roku Dyrektor Zarządzający w firmie Biogen Idec Poland Sp. z o.o. W latach 1994 – 2011 zatrudniony na stanowiskach Managerskich w kilku organizacjach farmaceutycznych. Kierując swoim rozwojem umiejętności managerskich brał udział w treningach m/innymi: Marketing Research Awareness, Product Management Development, Energy Project, Leading At My Best, Presentation Skills, Negotiation Skills, Media training, Psychology of the Boss, Strategic Planning, Strategic Marketing, Building Great Brands, Market Research. Leadership, Leadership Edge, Culture Change, Individual Leadership Coaching Program, Personal Coaching Program. 

Monika Górska

Akredytowany Coach Izby Coachingu, Coach ACC – ICF. Certyfikowany Coach ICC, konsultantka narzędzi Hogana, Extended DISC. Prawie dwadzieścia lat związana była z bankowością, pełniąc w tym czasie liczne funkcje menedżerskie. Jako coach, konsultant oraz menedżer z doświadczeniem biznesowym wspiera innych menedżerów w doskonaleniu kompetencji liderskich poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej. W Izbie Coachingu pełni funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Wolontariuszka współpracująca kilka lat ze Stowarzyszeniem Wiosna. Twórczyni i liderka autorskiego programu Dyliżans do PrzyszłościTM wspierającego rozwój osobisty wolontariuszy-tutorów Stowarzyszenia. Właścicielka firmy COEDRO Coaching Edukacja Rozwój.

dr hab. Mirosława Huflejt – Łukasik

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF), akredytowany coach i Superwizor Izby Coachingu. Członek Prezydium Izby Coachingu. Pracownik Wydziału Psychologii UW. Twórczyni metody Multi-Level Concept (MLC) kompleksowych usług dla firm opartych na wiedzy psychologicznej i z zakresu zarządzania. Lider zespołu coachów, trenerów i konsultantów w CC Innovation. Kierownik Studium Coachingu MLC (Multi-Level Coaching), a także studiów podyplomowych Wydziału Psychologii UW „Coaching w organizacji”. 

Małgorzata Korytowska

Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami ING Banku Śląskiego, doświadczony Menedżer i certyfikowany Coach (NB Academy (2009), The Art and Science of Coaching, Erickson College International (2012), Zen Coaching (2013). Odpowiada za proces projektowy w Banku. Prowadzi projektowe centrum kompetencyjne, w ramach którego realizowane są działania edukacyjne i budujące kulturę projektową w Banku (szkolenia, warsztaty, konsultacje, staże rozwojowe, mentoring projektowy). Od 2009 r. aktywnie występuje w roli coacha wewnętrznego w Banku. Podróżniczka z zamiłowania

Bogusława Matuszewska

Certyfikowany coach, mentor, doradca, konsultant.
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończyła międzynarodowe studia MBA oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dyplom coacha otrzymała w Hudson Institute w Santa Barbara w Stanach Zjednoczonych. W latach 2012-2013 zasiadała w Zarządzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Odpowiadała za największy program restrukturyzacyjny w Grupie Kapitałowej. Wcześniej, przez ponad 20 lat pracowała w sektorze telekomunikacyjnym. Była członkiem Zarządu firmy Polkomtel S.A, odpowiedzialnym za sprzedaż, a potem wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i IT. Jej pasją jest praca z ludźmi. Wierzy w „nieograniczone” ludzkie możliwości realizowania wielkich rzeczy i osiągania nadzwyczajnych rezultatów.

Dagmara Miąsek

Akredytowany coach Izby Coachingu, certyfikowany coach ICC. Członek Prezydium IC w latach 2011 – 2014. Pracuje w podejściu systemowym dostrzegając i rozumiejąc cały kontekst, w którym funkcjonuje klient i organizacja. Współpracuje we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań służących budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz osiąganiu pożądanych efektów biznesowych. Wspiera kobiety na stanowiskach menedżerskich w budowaniu strategii godzenia życia osobistego i zawodowego. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie psychologii, zarządzania, ekonomii i biznesu. Naukowo zajmuję się coachingiem i innowacyjnością przedsiębiorstw. Partner w Pracowni Satysfakcji.

Dorota Ostrowska

Coach ICC, ekspert ds. rozwoju, od 20 lat z niemalejącym optymizmem wspierająca rozwój kultury zarządzania opartej na potencjale i zasobach pracowników. Obecnie współtworzy w ramach Orange międzynarodową szkołę dla menedżerów – Orange Campus, aktywnie pracuje jako coach. Lubi czytać książki historyczne i pomagać dzieciom w lekcjach matematyki.

dr Urszula Sadomska

Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, coach MCC – ICF. W dorobku zawodowym 383 projektach coachingowych, co oznacza ponad 5000 godz praktyk. Pracuje w obszarach: Leadership/Executive/Biznes/Life Coaching oraz Coaching Zespołu. Moi klienci mówią: “Po coachingu nastąpił ogromny postęp w mojej postawie menedżerskiej i zrozumienia siebie. Ogromny postęp w kierowniczej i decyzyjnej odwadze, w delegowaniu zadań oraz zaufaniu do siebie. Big wdzięczność Ula, za naturalną i wyjątkową atmosferę podczas spotkań coachingowych.”

dr Anna Syrek – Kosowska

Pierwsza Polka-Superwizor Coachingu akredytowany przez Coaching Supervision Academy (UK) (CSA, EMCC, ICF Approved) oraz Izbę Coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM) CSA. Psycholog biznesu współpracujący z liderem branży FMCG w procesach oceny potencjału menedżerskiego w zarządzaniu talentami. Współtwórca Akademii Profesjonalnego Coachingu (Wyższa Szkoła Biznesu) i Forum Coachingu i Superwizji. Trener (PTP), certyfikowany Coach, konsultant SFA, Extended DISC, OPQ, CPA. Hon VP of the ISCP. Partner Zarządzający ASK Expert (www.askexpert.pl).

Bożena Urawska

Coach ICC i ACC ICF, głęboko wierząca w potencjał ludzki, który uwalnia się na różnorodne sposoby, w tym poprzez coaching. HR BP w obszarze sprzedaży Orange, na co dzień wykorzystująca swoje umiejętności we wspieraniu biznesu i prowadzeniu procesów coachingowych. Pasjonatka koni i jazzu.

Grzegorz Zawiłowski

Coach, trener i konsultant CC Innovation. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC. Absolwent Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży i ekspert ds. obsługi klienta. Certyfikowany Coach MLC. Coachingiem zajmuje się od 2009 r. w pracy z zagadnieniami zawodowymi, jak i osobistymi. Specjalizuje się w coachingu kariery, podnoszeniu kompetencji w komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, budowaniu relacji i rozwiązywaniu konfliktów. Współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych “Coaching w organizacji”. Prowadzi również warsztaty w ramach studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Psychologia sprzedaży i marketingu”.