O CZYM?

Coaching jako metoda ma wiele odmian i sposobów realizacji. Wypracowane w środowisku polskich coachów, w ramach Izby Coachingu, wspólne standardy funkcjonują już od 2012 roku. Jednak wiedza o tych standardach oraz wymagania wobec coachów ciągle nie jest powszechna, a tylko część osób, które określają siebie coachami te standardy spełnia. Profesjonalizm coachów to pozytywne i realne efekty dla organizacji, zatem warto promować wiedzę o metodzie coachingu i czynnikach leżących u podstaw jej skuteczności w biznesie. 

CEL

Głównym celem konferencji jest pokazanie na konkretnych, rzeczywistych przykładach jak wdrożenie profesjonalnego coachingu zwiększa efektywność i skuteczność prowadzenia biznesu oraz jakie korzyści niesie dla przedsiębiorcy i jego pracowników w codziennym realizowaniu zadań i celów biznesowych. 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

Konferencja dostarczy wiedzy na temat:

  • metody coachingu i możliwościach jej wykorzystania dla rozwoju ludzi i organizacji
  • standardów i etyki coachingu
  • praktycznych wskazówek wyboru profesjonalnego coacha
  • przykładów dobrych praktych stosowania coachingu w organizacji
  • rezultatów badań prowadzonych nad efektywnością coachingu

Program jest realizowany przez akredytowanych coachów i superwizorów Izby Coachingu w partnerstwie z klientami biznesowymi.

DLA KOGO?

Konferencja dedykowana jest właścicielom firm, zarządom, menedżerom obszarów (HR, sprzedaż, marketing, finanse i inne), osobom, które odpowiadają za rozwój pracowników i organizacji. 

KIEDY?

5 października 2015 roku

LOKALIZACJA:

Gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

ORGANIZATORZY: