TDCM Szkolenia Hanna Sołtysiak

Strona www: www.tdcm-szkolenia.plE-mail: h.soltysiak@tdcm-szkolenia.plTel.: 502 662 790Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskieCzłonek IC

Akredytowany Coach IC
Certyfikowany Coach ECPC ACC/ICF.

Ukończyła akredytowany przez ICF program rozwijający kompetencje Coacha„THE ART. And Science of Coaching” wg.Erickson College International.

Prowadzi  procesy coachingowe w organizacjach  wspierające pracowników różnych szczebli, na ich drodze do osiągania  celów zawodowych i rozwijających ich potencjał. Pracuje również z osobami indywidualnymi, które chcą skutecznie realizować plany, odkrywać swoje naturalne zasoby, wspierające je w osiąganiu celów osobistych,zawodowych i życiowych.

Jest doświadczonym trenerem biznesu z umiejętnościami identyfikacji potrzeb rozwojowych pracowników, projektowania, prowadzenia  i ewaluacji szkoleń  w oparciu o metodę  Czterech Poziomów Kirkpatricka®. Koordynuje projekty rozwojowe  przeznaczone dla kadry menedżerskiej, sił sprzedaży oraz pracowników administracyjnych.

Realizuje działania w zakresie HR, doradztwa personalnego, ocen pracowniczych, procesów rekrutacyjnych. Posiada licencje  oraz akredytacje do stosowania narzędzi psychometrycznych pomocnych  w  diagnozowanie potrzeb rozwojowych organizacji,oraz pracy z klientem indywidualnym w procesie coachingowym.

Specjalizuje się w działaniach z obszarów: rola menadżera a wspierająca rola Coacha, rozwój osobisty, sprzedaż, zarządzanie i motywowanie pracowników;oceny pracownicze,rekrutacjaiselekcja pracowników, ocena talentów, opisy stanowisk i kompetencji , role zespołowe wg metodologii Belbina ,Extended DISC – typologia i style zachowań.

Aktywna zawodowo od ponad 20 lat, z doświadczeniem z  obszaru marketingu, PR-u, sprzedaży i obsługi klienta, budowania relacji,w dużej firmie usługowo- handlowej oraz zarządzania personelem i prowadzenia oddziału firmy szkoleniowej.

Inspiracją do pracy i rozwoju własnego warsztatu są  ludzie, których spotka na swojej drodze zawodowej i prywatnej, oraz  potrzeby i oczekiwania klientów.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 04 04 20172017