Spektrum – szkolenia, doradztwo, coaching Elżbieta Chojnowska

Strona www: www.spektrum-szkolenia.plE-mail: biuro@spektrum-szkolenia.plTel.: +48 697 709 556Jantarowa 26, 75-256 Koszalin, woj. zachodniopomorskieCzłonek IC

Firma Spektrum skupia się na działalności szkoleniowej, doradczej oraz coachingowej oferując swoim klientom szeroki wachlarz szkoleń z zakresu zarządzania personelem, rozwoju osobistego oraz warsztatów poszerzających kompetencje menedżerskie m.in. motywacji, budowania zespołów, przywództwa, coachingowego stylu zarządzania, komunikacji, zarządzania konfliktem itp. Poza tym oferujemy klientom indywidualnym oraz zespołom pracowniczym proces coachingu wspierając ich w podejmowaniu kluczowych decyzji ukierunkowanych na  dokonanie pozytywnych zmian właściwych dla osiągnięcia celu.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 22 03 20172017