Provocare – Instytut Komunikacji Prowokatywnej

Strona www: provocare.plE-mail: joanna.czarnecka@provocare.plTel.: 535 00 68 46 H.Brodatego 20/2 , 58-100 Świdnica , woj. dolnośląskieCzłonek IC

Coaching prowokatywny ma to do siebie, że trudno go zdefiniować. W materiałach pisze się głównie o: efektach, celach, środowisku, ale brakuje jasnej definicji co jest coachingiem prowokatywnym a co już mim nie jest. Sam Frank Farrelly odcinał się od jakiegokolwiek definiowania swojej metody pracy. Z drugiej strony przychodząc na sesję warto wiedzieć czego oczekiwać. Dlatego pokusiliśmy się o nazwanie naszego podejścia.
Podejście Provocare

W naszym rozumieniu Coaching prowokatywny to każda forma interakcji z klientem mająca na celu uświadomienie mu jego fiksacji i skłaniająca go do podjęcia decyzji co z nią zrobić. Przez fiksację rozumiemy sposób działania, myślenia, rozumienia rzeczywistości, który utrudnia/uniemożliwa zasobne życie w zgodzie ze sobą i otoczeniem. To co wyróżnia pracę prowokatywną to zajmowanie stanowiska przez coacha. Stawianie tez, przerysowywanie, nazywanie projekcji. Coach nie stara się być „bezstronny”. Wchodzi w świat klienta, jego otoczenia i nazywa to co tam się dzieje lub dziać może. Często w wyolbrzymiony sposób, tak aby ułatwić klientowi dostrzerzenie tego w czym tkwi i skłonić do podjęcia decyzji. Wszystko odbywa się w atmosferze humoru, życzliwości, ciągłej ciekawości i akceptacji .

Data przystąpienia do IC: 13 07 20142014