Matylda Marczak

E-mail: marczakmatylda@gmail.comTel.: 503-013-025Warszawa i Olsztyn, woj. mazowieckieCzłonek IC

Członek Izby Coachingu. Coach akredytowany przez Izbę Coachingu.  Trener. Doradca rozwoju. Coachingiem zajmuje się od wielu lat i z powodzeniem wspiera swoich klientów, stosując tę formę pracy nad sobą.
Specjalizuje się w obszarze kompetencji społecznych, a także w podtrzymywaniu u klienta wewnętrznej motywacji w życiu prywatnym i zawodowym. Pracuje z klientem nad kształtowaniem jego osoby, dążąc do tego, by stał się jednostką spójną, samoświadomą, odpowiedzialną i gotową do podejmowania nowych wyzwań, a także własnego rozwoju  podnosząc efektywność osobistą. Wspiera również pary w budowaniu silnych więzi opartych na wzajemnym szacunku, miłości i zaufaniu. Pomaga budować lepsze relacje z ważnymi dla nas ludźmi.
W biznesie skupia się na komunikacji interpersonalnej, budowaniu relacji w oparciu o zaufanie i zaangażowanie oraz na umiejętności i kulturze współpracy. U menagerów rozwija umiejętności przywódcze i pomaga w komunikacji z zespołem.
Pracuje dla Instytutu Treningu i Psychoterapii, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie jednocześnie prowadząc własną praktykę zawodową. Ukończyła studia z Zarządzania i Marketingu na Politechnice Warszawskiej, Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, podyplomowe studia z Praktycznej Psychologii Motywacji – pod patronatem Marka Kamińskiego na tej samej uczelni, Coaching w lubelskiej szkole Neuroedukacji i wiele innych szkoleń z zakresu rozwoju i psychologii człowieka.
Prowadzi  indywidualne i grupowe procesy coachingowe, superwizje dla coachów, a także konsultacje rozwojowe.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 19 05 20172017