life-coaching-lodz.pl Aneta Domańska

Strona www: life-coaching-lodz.plE-mail: coach@life-coaching-lodz.plTel.: +48660416804 Zbiorcza 1 lok. 2, 92-328 Łódź, woj. łódzkieCzłonek IC

Nazywam się Aneta Domańska.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, na którym uzyskałam tytuł magistra w Instytucie Antropologii Kulturowej. Kolejnym szczeblem mojego rozwoju zawodowego było uzyskanie w 2014 roku tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiadam liczne certyfikaty szkoleń w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz zrealizowane wielogodzinne kursy i szkolenia w Specjalistycznych Organizacjach z zakresu doradztwa personalnego i rozwoju osobistego.

Jestem m.in. trenerem stylu życia oraz nauczycielem akademickim.

Zajmuję się przede wszystkim wspieraniem rozwoju osobistego podczas indywidualnych spotkań. Pomagam osiągać wyznaczone cele, odbudować poczucie własnej wartości, uzyskać pewność siebie oraz równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Ponadto, pomagam rozpocząć, zaakceptować i korzystać z szansy, jaką jest szeroko rozumiana zmiana. Życiowe zmiany dotyczyć mogą osobistego świata, środowiska zawodowego lub codziennych domowych nawyków.

Świadome przejście przez proces zmian dotyczących m.in.: sposobu myślenia (o sobie, o innych, o środowisku domowym i zawodowym), natężenia i rodzaju przeżywanych emocji (np. poczucia komfortu i pewności siebie, redukcji źródeł i poziomu stresu),  reakcji na zaistniałe sytuacje pomaga osiągnąć sukces i zadowolenie w każdej dziedzinie życia.

Doskonalenie szeroko rozumianych umiejętności personalnych i rozwój osobisty oraz świadomość swojego potencjału to główne cele mojej pracy z Klientem. Poprzez rozmowę i kontakt oparty na wzajemnym zaufaniu, poprzez zgłębianie poruszanych zagadnień i realizację zadań, Klient może osiągać zamierzone cele i ambitnie stawiać sobie kolejne.

Jestem członkiem Izby Coachingu w Polsce.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha IC.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 02 10 20162016