Laboratorium Psychoedukacji

Strona www: www.lps.plE-mail: coach@lps.plTel.: 22 617 61 64Katowicka 18, 03-932 Warszawa, woj. mazowieckieCzłonek założyciel IC

Laboratorium Psychoedukacji powstało w 1978 roku. Kształci psychoterapeutów, trenerów i coachów, prowadzi psychoterapię oraz szkolenia i coaching dla firm i osób. W porozumieniu z Uniwersytetem Społecznym SWPS prowadzimy Podyplomowe Studia Coachingu i Mentoringu (Dawniej Podyplomowe Studium Coachingu). Studia przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć funkcjonowania w roli coacha, pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. To wyjątkowy tryb studiowania zawodu coacha. Program poszerzony jest o zagadnienia mentoringu i wdrażania go w organizacjach. Zajęcia odbywają się w formie systematycznej nauki przez rok akademicki i obejmują łącznie 310 godzin lekcyjnych o charakterze seminaryjnym i praktycznym w
formie 17 lub 18 spotkań weekendowych. Studia ukończyło już ponad 425 osób. Nasi absolwenci nie są wyłącznie coachami czy managerami, ale specjalistami w zakresie profesjonalnej pomocy w obszarze funkcjonowania zawodowego, co umożliwia im pełnienie różnych ról na zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia prowadzą znani specjaliści z dziedziny biznesu i psychoterapeuci oraz
psychologowie. Początek XI edycji – październik 2018. Zapraszamy!

Więcej szczegółów na :
https://www.swps.pl/oferta/warszawa/podyplomowe/human-resources/podyplomowe-studia-coachingu-i-mentoringu