Klub Izby Coachingu

Korzyści z członkostwa w Klubie Izby Coachingu:

Posługiwanie się określeniem i logo członka Klubu Izby Coachingu.
Korzystanie z rabatów w wysokości 20% na przeprowadzenie procesu akredytacji, udział
w superwizjach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez Izbę Coachingu.
Korzystanie z ofert i rabatów partnerów Izby Coachingu.
Publikowanie artykułów w biuletynie IC i na stronie internetowej IC (zgodnie z zasadami określonymi przez redakcję, jednolitymi dla członków i klubowiczów).
Publikowanie w wydawnictwach i portalach partnerów IC.
Uczestniczenie w spotkaniach i zgromadzeniach Izby Coachingu z głosem doradczym, bez prawa czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby.
Branie udziału w pracach komisji Izby Coachingu na zaproszenie przewodniczących komisji.

JAK ZOSTAĆ KLUBOWICZEM IZBY COACHINGU?
1.Prześlij uzupełnioną deklarację na adres biuro@ic.org.pl. Deklaracja do pobrania
2. Opłać składkę klubową w wysokości 600 zł brutto (składka obowiązuje przez 12 miesięcy) lub 300 zł (składka obowiązuje przez 6 miesięcy).
3. Członkiem Klubu Izby Coachingu można być maksymalnie przez okres 2 lat.

Strona www: www.izbacoachingu.comE-mail: biuro@ic.org.plSmulikowskiego 4, 00-389 Warszawa, woj. mazowieckieCzłonek IC

Klub Izby Coachingu jest formą inkubatora dla coachów nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej i nie współpracujących z organizacjami świadczącymi usługi coachingowe.