Harmony Coaching Marta Smolińska

Harmony Coaching – przestrzeń dla harmonijnego rozwoju osób i organizacji. Specjalizujemy się w obszarach kształtowania relacji, otwartej komunikacji, współpracy, zarządzania sobą i inteligencji emocjonalnej.

Strona www: harmonycoaching.plE-mail: marta@harmonycoaching.plTel.: 660 783 014Kozia 23/4 , 54-104 Wrocław, woj. dolnośląskieCzłonek IC

Świadczymy coaching indywidualny i zespołowy w obszarze celów osobistych i zawodowych, jak również szkolenia, warsztaty, treningi.
Wpieramy we wprowadzaniu pożądanej zmiany z uwzględnieniem systemowego kontekstu funkcjonowania Klienta i psychologicznych mechanizmów zarządzania swoimi emocjami oraz działaniem. Pracujemy elastycznie, uważnie, empatycznie, z szacunkiem i naciskiem na otwartą komunikację.

Wspieramy m.in. w:
– harmonijnym rozwijaniu swojego potencjału,
– radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym i osiąganiu work – life balance,
– równoważeniu i integrowaniu różnych elementów życia i pracy,
– w obszarze lepszego rozumienia siebie, zarządzania sobą i swoimi emocjami,
– kształtowaniu i rozwijaniu komunikacji i relacji, również w zarządzaniu,
– wspieraniu zespołów w budowaniu zaufania i zaangażowania, integrowaniu wokół wartości oraz kształtowaniu współpracy i efektywności zespołowej,
– rozwoju konkretnych kompetencji (szczególnie komunikacji i w obszarze inteligencji emocjonalnej).

Co nas wyróżnia?
– współpraca z uznanymi i cenionymi coachami i trenerami, którzy oprócz doświadczenia w pracy z Klientami,wykształcili też wielu kolejnych coachów i trenerów,
– ciągły rozwój i tworzenie własnych autorskich narzędzi,
– integrowanie wiedzy i technik z wielu dziedzin i włączanie ich do pracy w zależności od potrzeb Klienta,
– zaangażowanie w działalność Izby Coachingu – aktywne uczestniczenie w działaniach na rzecz profesjonalizacji zawodu coacha i środowiska coachingowego w Polsce, co oznacza dbanie o standardy i etykę we własnej pracy.

Lista coachów