Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera we współpracy z Fundacją Inspirujących Pomysłów Tandem

E-mail: fundacja.ktoto@onet.euTel.: 792472736Łąkowa 6, 46-070 Osiny, woj. opolskieCzłonek IC

Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera to organizacja pozarządowa, która powstała po osobistych doświadczeniach w opiece nad chorą mamą na Alzheimera.

Naszą misją jest wsparcie opiekunów w opiece nad chorymi oraz propagowanie wiedzy na temat choroby, diagnostyki, sposobów leczenia i opieki nad chorymi na Alzheimera i Demencję.

Fundacja KTOTO nie zawęża swojej działalności tylko do chorych i opiekunów na Alzheimera i Demencję. Skupiamy się również wokół seniorów, ich życia codziennego, wszelkiej aktywności, odpowiedniej diagnostyki, która pozwali na wcześniejsze zaobserwowanie zmian czy objawów choroby i jej spowolnieniu.

Statut Fundacji ukierunkowany jest na działalność wspierającą, pomocy społecznej, edukacyjną, tworzenia grup wsparcia.  Fundacja realizuje działalność w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. Zorganizowała i prowadzi grupę wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera.Dla opiekunów realizowany jest program wsparcia psychologicznego, zajęcia motywujące, program informacyjny, spotkania z ekspertami. Natomiast dla chorych prowadzone są zajęcia z arteterapii, ćwiczenia opóźniające proces zapominania w chorobie. Należy podkreślić, że wszystkie zajęcia realizowane przez naszą Fundację są bezpłatnei przygotowywane w oparciu o autorskie pomysły. Dodatkowo od stycznia, społecznie współtworzymy, cykliczny program radiowy w Radiu Opole pt. „Akademia Życia – radiowa grupa wsparcia opiekunów osób chorych na Alzheimera”.  Fundacja uczestniczyła również w pierwszych targach Senior Expo 2015, podczas których przeprowadziła wykłady pt. „Zrozumieć Alzheimera” dla ok. 500 osób.  Jesteśmy pomysłodawcami autorskiego projektu szkoleń wraz z warsztatami„I Opolska Akademia opiekunów, rodzin, wolontariuszy i kadry osób chorych na Alzheimera”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń wraz z warsztatami dla członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji niepełnosprawnych z powodu choroby Alzheimera, demencji. Akademia od września 2016 roku będzie realizowana w 8 miastach województwa opolskiego.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 29 02 20162016