Edyta Mikulska

E-mail: mikulska.edyta@wp.plTel.: 604 555 626Warszawa, woj. mazowieckieCzłonek IC

Life&Business Coach, Członek Klubu Izby Coachingu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Wieloletni manager i partner dla biznesu w obszarze finansów w międzynarodowej organizacji z branży usług finansowych.

Kierowana chęcią pracy z ludźmi w obszarze rozwoju kompetencji miękkich, podjęłam decyzję o zmianie ścieżki zawodowej z finansowej na HR. Obecnie współpracuję z kadrą managerską wyższego szczebla i wspieram ich w realizacji celów biznesowych oraz w rozwijaniu pracowników: motywowaniu, budowaniu zaangażowania, przeprowadzaniu warsztatów i szkoleń, identyfikowaniu potencjałów w organizacji, zarządzaniu talentami, ścieżkami kariery oraz planami sukcesji.

W związku z moimi doświadczeniami i zainteresowaniami w życiu zawodowym i prywatnym, w mojej pracy jako Coach koncentruję się na dwóch obszarach: coachingu kariery oraz przeprowadzeniu klienta przez proces zmiany zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Data przystąpienia do IC: 14 11 20172017