COEDRO Coaching Edukacja Rozwój

Strona www: www.coedro.plE-mail: mgorska@coedro.plWarszawa, woj. mazowieckieCzłonek IC

Firma COEDRO Coaching Edukacja Rozwój powstała w roku 2011. Koncentruje się na realizacji projektów rozwojowych, których osią jest coaching dla kadry menedżerskiej.

COEDRO to otwarta platforma współpracy coachów i ekspertów przy projektowaniu i realizacji programów rozwojowych, coachingowych, powstających na konkretne zapotrzebowanie firm.Projekt może np. dotyczyć tylko procesów coachingowych dla menedżerów na różnych poziomach zarządzania, albo może obejmować znacznie szerszy zakres działań, poprzez włączenie badań analitycznych, czy psychometrycznych (na etapie diagnozy), warsztatów (np. z coachingowego stylu pracy), szkoleń. W przypadku projektów rozszerzonych zapraszamy do współpracy innych specjalistów, ekspertów, coachów. Firma COEDRO pełni wówczas rolę lidera i koordynatora projektu.

Lista coachów