Centrum Pozytywnego Rozwoju sp. z o.o.

Dostarczamy wiedzę i rozwiązania pozwalające zadbać o dobrostan (wellbeing) pracowników w nurcie psychologii pozytywnej, gdzie stawia się troskę o człowieka jako podstawę kapitału organizacji.

Strona www: www.centrumpozytywnegorozwoju.plE-mail: biuro@centrumpozytywnegorozwoju.plTel.: 509422477Cieplicka 11, Wrocław, woj. dolnośląskieCzłonek IC

Centrum Pozytywnego Rozwoju jest otwartą organizacją, której bliskie są idee związane z poprawą funkcjonowania ludzi, relacji i organizacji w oparciu o nowoczesne metody i rozwiązania oparte na psychologii pozytywnej.
Mamy przekonanie, że możliwe jest stworzenie środowiska, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją, radością i zaangażowaniem, mogą podejmować działania, które mają dla nich znaczenie i sens, a poprzez swoją pracę mogą się spełniać i realizować, wykorzystując swój naturalny potencjał.
Naszą misją jest dostarczanie wiedzy i rozwiązań pozwalających zadbać o dobrostan (wellbeing) ludzi i tworzonych przez nich organizacji w nurcie psychologii pozytywnej oraz propagowanie idei dobrostanu pracowników jako efektywnej strategii biznesowej, która za cel stawia sobie troskę o pracownika jako podstawę kapitału organizacji.
Nasza drużyna to zespół wyjątkowych ludzi, entuzjastów i propagatorów psychologii pozytywnej.
Naszą siłą jest różnorodność doświadczenia biznesowego, konsultingowego, życiowego oraz osobowości, stylów myślenia i działania. Specjalizujemy się w wellbeingu (dobrostanie), pozytywności i szczęściu.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 17 10 20172017