Anna Chraniuk

Strona www: www.annachraniuk.plE-mail: anna.chraniuk@wp.plTel.: 785 614 589Szczecin, woj. zachodniopomorskieCzłonek IC

Akredytowany Superwizor Izby Coachingu, Certyfikowany Coach (Izby Coachingu oraz International Coach Federation na poziomie ACC), dyplomowany Trener Biznesu, Trener Coachingu, Mentor Coach, certyfikowany trener FRIS® oraz Trener Rozwoju Osobistego. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w różnorodnych zespołach projektowych.
Ważnym dla mnie elementem pracy z ludźmi jest inspirowanie ich do działania, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, do rozwoju – nie tylko w sferze zawodowej ale również prywatnej.
Wspieram młodych coachów w uzyskaniu akredytacji – prowadząc warsztaty, sesje mentorskie i superwizje.
Głównym obszarem mojej pracy coachingowej jest life oraz business coaching. Pracuje z kierownikami zespołów projektowych w zakresie ich rozwoju zawodowego, zwiększania efektywności oraz realizacji wyznaczonych celów.
W swojej pracy dużo czasu poświęcam kobietom, wspieram je w rozwoju osobistym i zawodowym oraz w budowaniu poczucia własnej wartości.
Jestem współautorką bloga dotyczącego superwizji w coachingu www.supervisiontime.pl oraz współautorką książki pn. „Superwizja w coachingu”.

Lista coachów

Data przystąpienia do IC: 19 12 20162016