Kodeks Etyczny Coacha ma postać 10 punktów wskazujących najistotniejsze zasady, zalecenia i zakazy którymi coach winien się zawsze kierować w swojej pracy. Każda zasada jest rozwinięta w podpunktach, które ją objaśniają i uściślają.

Prace nad Kodeksem były prowadzone przez Grupę Ekspercką Komisji ds. Etyki od sierpnia 2009 do października 2010 roku. Członkowie grupy przeanalizowali szereg kart etycznych polskich i międzynarodowych stowarzyszeń coachów, psychoterapeutów i mediatorów a także materiały nadesłane przez członków Izby Coachingu.

W przygotowaniu Kodeksu Etycznego brali udział:
Adam Aduszkiewicz,
Agnieszka Kasprzycka,
Romuald Kępa,
Dominika Winnikow,
Leszek Zawlocki
oraz
Zbigniew Brzeziński
Adam Dębowski.

Po kilkumiesięcznych konsultacjach w środowisku, kodeks został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Izby Coachingu i uznany za obowiązujący dla coachów zrzeszonych lub akredytowanych w Izbie Coachingu.

KODEKS ETYCZNY COACHA – skrót

pobierz pełną wersję Kodeksu Etycznego

 

  1. Zawsze pamiętaj o tym, co jest celem twojej pracy z Klientem, trzymaj się granic tego, na co się z nim umówiłeś.
  2. Twoim sukcesem jest sukces Klienta. Trzymaj się w cieniu.
  3. Nigdy nie obiecuj Klientowi tego, co nie jest możliwe do osiągnięcia.
  4. Zachowaj respekt dla autonomii Klienta i własnej.
  5. Bądź rzetelny w udzielaniu informacji zwrotnej. Twoje opinie i komentarze mają zawsze wspierać klienta w znajdowaniu rozwiązań.
  6. Bądź dyskretny w sprawach dotyczących Klienta.
  7. Podejmuj się tylko takich zadań, do których czujesz się przygotowany.
  8. Pamiętaj o stałym pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności.
  9. Bądź przyzwoity, działaj na rynku uczciwie, nie podważaj kompetencji innych coachów.
  10. W sprawach materialnych zachowaj przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Zachowaj równowagę między tym co dajesz i tym, co bierzesz.