Monika Górska

Akredytowany coach
Data ważności akredytacji: 1970/01/01
Miejscowość: Warszawa
Telefon:
Strona www:
Adres email: mgorska@coedro.pl
COEDRO Coaching Edukacja Rozwój

Coach z długoletnim doświadczeniem w biznesie. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej w zakresie rozwoju kompetencji menedżerskich leadership/business coaching, executive coaching.

Jej klientami są menedżerowie, liderzy oraz właściciele firm, którym pomaga wzmacniać wiarę w siebie, lepiej radzić sobie z emocjami, budować otwarte relacje oparte na zaufaniu oraz działać skuteczniej.

Ukończyła międzynarodowy program szkolenia coachów ICC (International Coaching Certification). Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach,seminariach, konferencjach.Przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu pierwszej Konferencji Izby Coachingu „Profesjonalny Coaching dla biznesu” (październik 2015), na której wystąpiła również w roli prelegentki.

Posiada akredytację Izby Coachingu oraz International Coach Federation (ACC ICF).

Jako certyfikowany konsultant Hogan Assessment oraz Extended DISC prowadzi sesje informacji zwrotnej po wykonaniu badań.

Przez wiele lat związana była z rynkiem finansowym. Przez 15 lat pełniła funkcje menedżerskie, obejmując stanowisko dyrektora oddziałów w jednym z największych banków w Polsce. Posiada doświadczenie między innymi w:

zarządzaniu wieloma zespołami oraz sprzedażą produktów i usług,
realizacji celów biznesowych na rynku klienta detalicznego oraz firm,
reorganizacji i budowaniu zespołów,
projektowaniu nowych usług i produktów,
wdrażaniu zmian organizacyjnych.
Świetnie czuje biznes, rozumie presję na wyniki oraz problemy menedżerów. W pracy z podległymi menedżerami preferowała coachingowy styl pracy.

Publikuje w Personelu i Zarządzaniu oraz Gazecie Ubezpieczeniowej.

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Biznesowy