Lidia D. Czarkowska

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 1970/01/01
Miejscowość: Warszawa
Telefon:
Strona www:
Adres email: lidia.czarkowska@gmail.com

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego, projektodawca i kierownik studiów podyplomowych: „Coaching profesjonalny – metody i praktyka” i „Mentoring”; Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Psycholog i socjolog, konsultant, coach, superwizor i mentor. Z zamiłowania taterniczka i tancerka.
Posiada szeroką, popartą długoletnią biznesową praktyką wiedzę z zakresu psychologii biznesu, socjologii, antropologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Prowadzi warsztaty, coachingi oraz indywidualne programy rozwojowe dla wyższej kadry menedżerskiej, pracuje też metodami coachingowymi z zarządami, wyższymi menedżerami i całymi zespołami.

Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazało się też wiele książek dotyczących coachingu: Coaching as a method of developing human potential; Coaching katalizator rozwoju organizacji; Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu; Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata; Coaching transformacyjny jako droga ku synergii; Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości. Jest redaktorem naukowym rocznika Coaching Review, jedynego w Polsce naukowego czasopisma dotyczącego coachingu.

Rodzaje coachingu: Biznesowy