Krzysztof Grabarczyk

Miejscowość: Warszawa
Telefon: 608085593
Strona www:
Adres email: krzysztof.grabarczyk@ccinnovation.pl
CC Innovation Sp. z o. o.

Akredytowany Coach, Superwizor Coachingu IC; Psycholog; Trener i Konsultant CC Innovation, Certyfikowany Coach MLC; Dyplomowany Trener. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia w ramach Studium Coachingu MLC oraz studiów podyplomowych „Coaching w organizacji” Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku prowadzi indywidualny i zespołowy coaching dla organizacji i klientów prywatnych. Specjalizuje się w …