Hanna Sołtysiak

Miejscowość: Olsztyn
Telefon: 502662790
Strona www:
Adres email: h.soltysiak@tdcm-szkolenia.pl
TDCM Szkolenia Hanna Sołtysiak

Akredytowany Coach IC
Certyfikowany Coach ECPC ACC/ICF.

Ukończyła akredytowany przez ICF program rozwijający kompetencje Coacha„THE ART. And Science of Coaching” wg.Erickson College International.
Prowadzi procesy coachingowe w organizacjach wspierające pracowników różnych szczebli, na ich drodze do osiągania celów zawodowych i rozwijających ich potencjał. Pracuje również z osobami indywidualnymi, które chcą skutecznie realizować plany, odkrywać swoje naturalne zasoby, wspierające je w osiąganiu celów osobistych,zawodowych i życiowych.
Jest doświadczonym trenerem biznesu z umiejętnościami identyfikacji potrzeb rozwojowych pracowników, projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń w oparciu o metodę Czterech Poziomów Kirkpatricka®. Koordynuje projekty rozwojowe przeznaczone dla kadry menedżerskiej, sił sprzedaży oraz pracowników administracyjnych.
Realizuje działania w zakresie HR, doradztwa personalnego, ocen pracowniczych, procesów rekrutacyjnych. Posiada licencje oraz akredytacje do stosowania narzędzi psychometrycznych pomocnych w diagnozowanie potrzeb rozwojowych organizacji,oraz pracy z klientem indywidualnym w procesie coachingowym.
Specjalizuje się w działaniach z obszarów: rola menadżera a wspierająca rola Coacha, rozwój osobisty, sprzedaż, zarządzanie i motywowanie pracowników;oceny pracownicze,rekrutacjaiselekcja pracowników, ocena talentów, opisy stanowisk i kompetencji , role zespołowe wg metodologii Belbina ,Extended DISC – typologia i style zachowań.
Aktywna zawodowo od ponad 20 lat, z doświadczeniem z obszaru marketingu, PR-u, sprzedaży i obsługi klienta, budowania relacji,w dużej firmie usługowo- handlowej oraz zarządzania personelem i prowadzenia oddziału firmy szkoleniowej.
Inspiracją do pracy i rozwoju własnego warsztatu są ludzie, których spotka na swojej drodze zawodowej i prywatnej, oraz potrzeby i oczekiwania klientów.

Rodzaje coachingu: Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy