Artur Rzepecki

Akredytowany coach
Data ważności akredytacji: 1970/01/01
Miejscowość: Warszawa
Telefon: 601131851
Strona www:
Adres email: artur@rzepecki.pl
Nova Persona Artur Rzepecki

Artur jest niezależnym doradcą personalnym prowadzącym projekty coachingowe i rozwojowe dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej. Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach. Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG miał okazję budować programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 był Partnerem w Aretes Consultants gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinął i był odpowiedzialny za praktykę coachingową. Artur jest akredytowanym coachem na poziomie PCC w ICF, zrealizował ponad 3500 godzin coachingu głównie dla kadry najwyższego szczebla. W okresie IV 2009 do IV 2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla wspiera rozwój umiejętności przywódczych, współpracy, oraz efektywność osobistą i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Rodzaje coachingu: Biznesowy