Anetta Wróblewska

Miejscowość: Warszawa
Telefon: 510020060
Strona www:
Adres email: anetta.wroblewska@ic.org.pl
Team Focus Anetta Wróblewska

Certyfikowany International Coach ICC, akredytowana przez Izbę Coachingu coach i superwizor. Coach zespołowy oraz trener zmiany.

Od 2005 roku zajmuje się rozwojem kompetencji pracowników w różnych organizacjach. Tworzy i realizuje autorskie programy rozwojowe skierowane do różnorodnych grup odbiorców. W wielu firmach zajmowała się doradztwem na poziomie tworzenia struktur i procesów oraz wdrażania zmian. Wspiera kadrę menadżerską oferując analizę, ocenę, konstruktywną informację zwrotną oraz programy wdrożeniowe i naprawcze.

Prowadzi procesy coachingowe kadry zarządzającej i specjalistów skoncentrowane na podnoszeniu ich kompetencji, modelowaniu czynników sukcesu oraz planowaniu i intensyfikowaniu kariery. Posiada doświadczenie w pracy coachingowej z zespołami w zakresie podniesienia jakości współpracy i osiąganych rezultatów. Współpracowała z ponad 140 – stoma organizacjami.

Jest konsultantką narzędzi psychometrycznych: MindSonar, Harrison Assessments, MTQ48 wykorzystywanych do oceny kompetencji, stylów myślenia i działania.

Rodzaje coachingu: Biznesowy, Osobisty/Życiowy, Zespołu