Adam Sulimski

Akredytowany coach i Akredytowany superwizor
Data ważności akredytacji: 2022/02/01
Miejscowość: Blechnarka
Telefon: 606117612
Strona www: http://www.asesfor.pl/
Adres email: asulimski@asesfor.pl
ASES FOR

Coach ICC / Superwizor (akredytacja Izby Coachingu)
Trener
Ekolog Relacji
Psycholog psychodiagnosta
Logoterapeuta

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i coachingu. Szkolenia prowadzi od 1998 roku.

Pracuje z klientami w obszarze: Bussiness Coaching, Executive Coaching, Live Coaching. Prowadzi szkolenia dla firm wykorzystując myślenie coachingowe i ucząc podstawowych narzędzi rozwijania ludzi wg filozofii coachingu holistycznego. Jako Superwizor nadzoruje rozwój Coachów, wspierając ich poprzez superwizje indywidualne oraz grupowe. Systematycznie prowadzi kursy powtarzające narzędzia coachingowe oraz proces coachingu dla coachów, którzy chcą odświeżyć sobie zdobytą kilka lat temu wiedzę.Autor nowatorskich szkoleń kontaktu z klientem w zakresie obszarów: sprzedaż, obsługa klienta, budowanie efektywnych relacji z klientem, schematy decyzyjne i wartości istotne we współpracy z klientem, współpraca z klientem korporacyjnym.

Specjalizuje się w szkoleniach skierowanych dla kadry zarządzającej, poświęcone doskonaleniu umiejętności kierowania i zarządzania zespołem. Warsztaty rozwijają umiejętności angażowania pracowników w zadania i cele firmy, w oparciu o świadome wykorzystanie czynników wpływających na jakość wysiłku wkładanego w pracę.

Budowanie efektywnych zespołów – Zajęciami objęte są całe zespoły, których celem jest rozwijanie efektywnej komunikacji, zorientowanej na realizację celów i zadań. Warsztaty prowadzą do zwiększenia skuteczności i efektywności uczestników.