Adam Aduszkiewicz

Akredytowany coach
Data ważności akredytacji: 1970/01/01
Miejscowość: Warszawa
Telefon:
Strona www:
Adres email: adam.aduszkiewicz@ic.org.pl
Usługi Doradcze Adam Aduszkiewicz

Dr filozofii, wykładowca, autor i tłumacz (m.in. wiele artykułów specjalistycznych z zakresu filozofii, „Słownik Filozofii”, przekład „O prawdzie” Tomasza z Akwinu, wraz z żoną przekłady „Antypodręcznika filozofii” Michaela Onfray’a, „Duchowości ateistycznej” Andre Comte-Sponville, czy „Jak żyć” Luc’a Ferry).
Menedżer z długoletnim doświadczeniem w międzynarodowych i polskich korporacjach, był m.in. zastępcą dyrektora generalnego Bertelsmann Media (Świat Książki). Zaangażowany w różnorodne projekty, np. w projekt radykalnej restrukturyzacji Telewizji Polskiej lub projekt „Drogi chrześcijaństwa” – cykl wykładów przedstawicieli różnych wyznań i środowisk chrześcijańskich, opowiadających o chrześcijaństwie z perspektywy osobistych doświadczeń. Projekt ten był realizowany w warszawskiej parafii kościoła ewangelicko-reformowanego. Na podstawie tego cyklu powstała również książka „Drogi chrześcijaństwa”.
Freelancer: trener, konsultant i dyplomowany coach. Między innymi, prowadzi szkolenia oparte na autorskim programie dotyczącym radzenia sobie z dylematami etycznymi w praktyce zarządzania.
Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Rodzaje coachingu: Biznesowy