Akredytacja coacha i superwizora coachingu to jasna informacja, że osoba, która ją uzyskała jest profesjonalnie przygotowana do wykonywania zawodu coacha.
System akredytacji Izby Coachingu jest otwarty i dostępny dla wszystkich spełniających wymagania w nim opisane.
Akredytacja jest przyznawana na 5 lat. Po tym czasie może być przedłużona na kolejne lata, gdy coach/superwizor wykonuje zawód, rozwija umiejętności i pracuje pod superwizją.

    Aby uzyskać akredytację

  • nie trzeba być członkiem Izby,
  • można ukończyć jedno lub kilka szkoleń – ważne, by uczyły kompetencji wymienionych w systemie,
  • trzeba mieć za sobą praktykę w zawodzie,
  • regularnie uczestniczyć w superwizji własnej pracy jako coacha czy superwizora,
  • uzyskać rekomendacje od akredytowanych superwizorów.

Szczegółowe informacje o: akredytacji coacha (link), superwizora coachingu (link)

Izba Coachingu prowadzi także akredytację programów szkoleniowych kształcenia podstawowego coachów i akredytację programów specjalistycznych doskonalenia zawodowego.

Akredytacja programu szkoleniowego dla coachów wskazuje, że osoba, która ukończy akredytowane szkolenie uzyska profesjonalną wiedzę i umiejętności, które uzupełnione doświadczeniem zawodowym są podstawą do ubiegania się o akredytację coacha.

Program specjalistyczny, który uzyskał akredytację Izby Coachingu jest przygotowany profesjonalnie, sprawdzony i uczy umiejętności istotnych dla coacha.

Szczegółowe informacje o: akredytacji programów (link)

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.