Akredytacja coacha i superwizora coachingu to jasna informacja, że osoba, która ją uzyskała jest profesjonalnie przygotowana do wykonywania zawodu coacha.
System akredytacji Izby Coachingu jest otwarty i dostępny dla wszystkich spełniających wymagania w nim opisane.
Akredytacja jest przyznawana na 5 lat. Po tym czasie może być przedłużona na kolejne lata, gdy coach/superwizor wykonuje zawód, rozwija umiejętności i pracuje pod superwizją.

    Aby uzyskać akredytację

  • nie trzeba być członkiem Izby,
  • można ukończyć jedno lub kilka szkoleń – ważne, by uczyły kompetencji wymienionych w systemie,
  • trzeba mieć za sobą praktykę w zawodzie,
  • regularnie uczestniczyć w superwizji własnej pracy jako coacha czy superwizora,
  • uzyskać rekomendacje od akredytowanych superwizorów.

Szczegółowe informacje o: akredytacji coacha (link), superwizora coachingu (link)

Izba Coachingu prowadzi także akredytację programów szkoleniowych kształcenia podstawowego coachów i akredytację programów specjalistycznych doskonalenia zawodowego.

Akredytacja programu szkoleniowego dla coachów wskazuje, że osoba, która ukończy akredytowane szkolenie uzyska profesjonalną wiedzę i umiejętności, które uzupełnione doświadczeniem zawodowym są podstawą do ubiegania się o akredytację coacha.

Program specjalistyczny, który uzyskał akredytację Izby Coachingu jest przygotowany profesjonalnie, sprawdzony i uczy umiejętności istotnych dla coacha.

Szczegółowe informacje o: akredytacji programów (link)