Co zyskasz wybierając akredytowany program szkolenia coachów:

1 – Masz pewność, że program obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w pracy coacha.

2 –  Możesz oczekiwać, że trenerzy są coachami praktykami a także mają  doświadczenie trenerskie w nauczaniu coachingu.

3 –  Wiesz, że szkoła jasno określiła  kryteria takie jak sposób rekrutacji, zawarcie umowy z uczestnikiem szkolenia, zasady uczestnictwa, wymagania egzaminacyjne, sposób nadrobienia opuszczonych zajęć, reguły płacenie, zwrotu zaliczki….

4 –  Masz gwarancję, że szkoła prowadzi zajęcia praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii),

5 – Wiesz, że już w czasie trwania szkolenia będziesz działać samodzielnie w roli coacha.

6 – Doświadczysz superwizji coachingu, poznasz jej wpływ na swój warsztat pracy i samoświadomość jako coach.

7 – Masz oparcie w szkole, która  będzie czuwać nad twoim rozwojem poprzez superwizję prowadzonego przez ciebie procesu coachingu.

8 –  Godziny superwizji odbyte w szkole zostaną zaliczone w procesie akredytacji na coacha Izby Coachingu.

9 – Nie będziesz musiał udowadniać, że szkolenie objęło wszystkie wymagane przez Izbę Coachingu kompetencje.

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu

Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków Izby, a także osoby które:

Walne Zgromadzenie Członków Izby Coachingu odbędzie się dnia 15.12.2018 o godzinie 16:30 (pierwszy termin) lub 17:00 (drugi termin). Zebranie odbędzie się w Warszawie, adres sali podany zostanie bliżej terminu Zgromadzenia – w oparciu o liczbę potwierdzony osób.

Przedmiotem Zgromadzenia będzie uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej oraz Komisji etyki.

Przy okazji Zgromadzenia będziemy chcieli przedstawić działania zrealizowane w bieżącym roku oraz plany na kolejny rok, a także usłyszeć Wasz głos.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do 30 listopada 2018.