Akredytacja w Izbie Coachingu jest przyznawana programom służącym kształceniu i rozwijaniu kompetencji coacha, jeśli opis i realizacja spełniają lub przekraczają standardy minimalne wymagane w aplikacji. Akredytacja jest przyznawana na pięć lat, po tym czasie musi być odnowiona.

Konstrukcja procesu edukacyjnego winna sprzyjać zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i rozwijaniu niezbędnych umiejętności. Powinno to być połączenie treningu rozwojowego z treningiem kompetencyjnym.

Pobierz Arkusz aplikacyjny dla programu

Wymagania akredytacyjne

 • Zgodność z definicją coachingu, kodeksem etycznym oraz kluczowymi kompetencjami Izby Coachingu
 • Kształcenie w zdefiniowanych przez Izbę Coachingu obszarach zagadnień
 • Min 125 godzin zegarowych (tj. 167 dydaktycznych) kształcenia
 • Dyr. merytoryczny programu posiada akredytację Izby Coachingu
 • Pisemne procedury dotyczące standardów kształcenia
 • Przynajmniej dwie obserwowane sesje coachingu, z pisemną oceną poziomu biegłości kandydata
 • Zaakceptowany sposób przeprowadzania i kryteriów zaliczenia egzaminu
 • Wskazana ścieżka dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie zaliczyły egzaminu
 • Program w minimum 70% czasu składa się z działań praktycznych – warsztatowych
 • Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów
 • Treści, materiały i techniki wykorzystane w programie gwarantują przestrzeganie i spełnianie warunków umów, w szczególności praw autorskich
 • Izba Coachingu w ramach Komisji ds. Akredytacji ma prawo do audytu zewnętrznego procesu kształcenia i programu

Opłata za akredytację programu szkoleniowego:

1000 zł + VAT: 
opłata aplikacyjna
2000 zł + VAT: opłata akredytacyjna po poztywnym rozpatrzeniu wniosku dla członków IC, płatna jednorazowo
3000 zł + VAT: opłata akredytacyjna po poztywnym rozpatrzeniu wniosku dla osób niebędaych członkiem IC, płatna jednorazowo
lub
opłata akredytacyjna płatna w 3 ratach po 800 zł + VAT dla członków IC (1. rata – przy wydaniu akredytacji, 2. – po roku, 3. – po dwóch latach).
opłata akredytacyjna płatna w 3 ratach po 1200 zł + VAT dla osób niebędących członkiem IC (1. rata – przy wydaniu akredytacji, 2. – po roku, 3. – po dwóch latach).
Cena obejmuje:

 • weryfikacja aplikacji,
 • wydanie certyfikatu,
 • zamieszczenie na stronie IC na liście akredytowanych programów i w znajdź akredytowane szkolenie – podstawowe informacje o programie, nr akredytacji, data ważności

Opcjonalnie:

 • rozbudowana informacja o programie szkoleniowym, kadrze, (oddzielna podstrona z opisem programu):
  • dla członków IC bezpłatnie
  • dla pozostałych firm –200 zł+vat rocznie